Gå vidare till innehåll

Nu kan du sätta upp din egen laddstolpe hemma. Och få halva investeringen betald.

”Ladda-hemma-stödet” är tillbaka i ny kostym. Nu satsas 750 miljoner kronor på att bygga fler laddstationer för elbilar. Och både privatpersoner, föreningar och företag kan söka investeringsstöd.

Det nya statliga stödet innebär till exempel att du som sätter upp en laddstolpe/ wallbox hemma kan få halva kostnaden betald, med upp till 10 000 kronor. Men numera kan du få stöd även som företag eller förening .

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstationer till elbilar. Man kan söka Ladda bilen-stödet både som privatperson, organisation, förening eller som företag. Bidraget gäller för alla icke-publika laddstationer, det vill säga exempelvis en laddsstation vid en privatbostad eller för anställda vid ett företag. Ladda bilen-stödet kan också sökas av till exempel bostadsrättsföreningar, stiftelser och flerfamiljshus.

Ansökningsförfarandet ser lite olika ut beroende vem som söker och vad syftet är med laddstationen.

Ladda hemma.

Om du som privatperson vill sätta upp en laddstation för elfordon hemma, så kan du söka och få bidrag för själva laddstationen, material och arbetskostnad vid installationen. Du kan få upp till 10 000 kronor i bidrag per fastighet och du ansöker om bidraget efter installationen, senast sex månader sedan arbetet utförts – av behörig elektriker.

Det är Naturvårdsverket som hanterar ansökningen, som kan göras via e-post, brev eller digitalt.

Här hittar du mer information om hur Ladda hemma-stödet söks.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/

Ladda för anställda.

En del av ”Ladda bilen”-stödet riktar sig till företag, organisationer och föreningar, som vill sätta upp laddstationer/ laddstolpar till sina anställda eller medlemmar. Bidraget ges som ett engångsbelopp och det går att få högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddstolpe.

När du ska söka detta stöd, är ansökan uppdelad i tre steg:

· En föransökan lämnas in av den sökande.

· När föransökan har beviljats har man 12 månader på sig att slutföra installationen av laddstationen/laddstationerna

· Senast tre månader efter det att installationen är slutförd, måste du sedan skicka in en slutansökan.

Här kan du läsa mer om Ladda för anställda
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/

Ladda tillsammans.

Även bostadsrättsföreningar, samfälligheter, flerfamiljshus och liknande kan söka Ladda bilen-stödet, för laddstationer som ska användas av medlemmar, boende eller anställda och deras fordon.
Här kan du läsa mer om Laddstation för flerbostadshus:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/

 

Klimatklivet.

En del av den statliga satsningen är det så kallade ”Klimatklivet”, där publika laddplatser kan få investeringsstöd. Med publika platser menas laddstationer som sätts upp där vem som helst kan använda dem för att ladda sitt elfordon, t ex längs landsväg, vid ett resecentrum, köpcentra eller annan allmän plats.

Syftet med Klimatklivet är att ge stöd för åtgärder, regionalt och lokalt, som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Alla förutom privatpersoner kan söka stöd från Klimatklivet för publik laddstation och det går även här att få högst 50 procent av investeringskostnaden i stöd.

Här kan man läsa mer om investeringsstödet Klimatklivet:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/

 

Vill du få liknande artiklar direkt till din email i framtiden?
Prenumerera här

Läs mer

9 juni, 2021 / Personbilar
11 maj, 2021 / Familjebil
26 maj, 2020 / Familjebil
30 april, 2020 / innovation

Välkommen till Mercedes-Benz Sveriges nyhetsblogg!


Här kan du hitta berättelser och nyheter från oss på Mercedes-Benz Sverige AB.
Företag som valt intressanta lösningar.
Människorna bakom allt.
Bilar som är annorlunda.
Bilar som är nya.
Erbjudanden och förstahandsinformation om spännande evenemang!

Har du egna idéer om saker vi ska skriva om?
Maila oss gärna på mercedes-benz@genberg.se

Vill du vara säker på att inte missa några nyheter?
Anmäl dig till våra nyhetsbrev:
Nyhetsbrev Personbilar
Nyhetsbrev Transportbilar
Nyhetsbrev Lastbilar


Ansvariga utgivare:
Bengt-Ove Andersson
Lastbilar
Lalenya Tedfors
Transportbilar
Jennie Thelin
Personbilar
Mercedes-Benz Nyheter

Mercedes-Benz Sverige