Gå vidare till innehåll

Helhetstänk gör elbilen till smart miljöval.

Det pratas mycket om elbilar och deras miljönytta idag. Ibland kan det vara svårt att navigera bland alla siffror och uppgifter. Hos Mercedes-Benz står hållbarhets- och klimatfrågorna högt på agendan. Snart drivs alla företagets anläggningar i Tyskland med förnybar energi.

Hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor är komplexa och ofta dyker det upp frågor om vad nyttan egentligen är. Sanningen är att nyttan är stor och utifrån ett holistiskt perspektiv är den ännu större. När man tittar på CO2-utsläpp från bilar är nämligen bränslet bara en del av ekvationen. För att få ett grepp om helheten måste man göra en livscykelanalys där produktionen av själva bilen är en viktig del.

Det skapas idag upp till 80 % mer CO2-utsläpp när man tillverkar en elbil än när man bygger en bil med förbränningsmotor, men å andra sidan minskar utsläppen under körning. Hur mycket de minskar med beror på hur den el som används har producerats. I Sverige där bara ca 1 – 2 % av elen kommer från fossila källor släpper en elbil ut ca 70 % mindre CO2 än en bil med bensinmotor. Även den som kör på kontinenten med så kallad ”europeisk mix” minskar bilens totala utsläpp med ca 40 %.

Mängden utsläpp från en bil med eldrift påverkas både av hur produktionen går till och vilken typ av energi den laddas med.
Mängden utsläpp från en bil med eldrift påverkas både av hur produktionen går till och vilken typ av energi den laddas med.

Mindre CO2 från produktionen

När det gäller att minska de totala CO2-utsläppen är det även av största vikt att ha kontroll på produktionen. Därför kommer samtliga Mercedes-Benz anläggningar i Tyskland att drivas helt och hållet med förnybar energi från och med 2022.

Även tillverkningar av själva batterierna är en källa till CO2-utsläpp, som man arbetar hårt med att minska. Redan dagens batterier orsakar 25 % mindre CO2-utsläpp i produktionen än första generationens och experterna menar att framtidens batterier kommer att skära ytterligare 1/3 från de mängderna.

En annan viktig fråga är råvarorna. Den mest omdiskuterade är kobolt där brytningen kan orsaka stor miljöpåverkan. I framtiden kommer kobolt att helt ersättas av andra material och batterierna kommer att ha högre energitäthet och ge samma räckvidd som idag medan de blir både mindre och lättare.

Det är också viktigt att råvarorna som används produceras och utvinns på ett hållbart sätt. Här måste man ha koll på hela värdekedjan – från gruva till batteriåtervinning. Både vad gäller miljö och arbetsförhållanden. Mercedes-Benz genomför själva undersökningar på plats hos råvaruproducenter och moderbolaget Daimler AG är med i bland annat Responsible Cobalt Initiativ och har tagit fram ett eget kontrollsystem för mänskliga rättigheter – Human Rights Respect System. Allt för att bli säkra på att råvarorna kommer från säkra källor, att driften av dessa är certifierad enligt godtagna standarder samt att det finns en helt transparent kedja från gruva till återvinning.

Alla Mercedes-benz anläggningar i Tyskland kommer att drivas med förnybar energi redan 2022.
Alla Mercedes-benz anläggningar i Tyskland kommer att drivas med förnybar energi redan 2022.

Mer återanvända råvaror

Ett av de viktigaste sätten att minska miljöpåverkan från elbilar är att använda en större del återvunna råvaror. Daimler har därför som mål att minska användandet av primärråvaror i elektriska drivlinor med 40 % till 2030. Ett av sätten är just ett stort fokus på återvinning och där arbetar man med fyra nivåer.

Den första nivån kallas ReUse. Här handlar det om att återanvända kompletta batterier i nya sammanhang och bara byta ut de delar som har begränsad livslängd.

Nästa steg är RePair, där man även reparerar batteriet med minsta möjliga användande av nya delar. Genom att till exempel byta ut en enskild cell eller modul.

ReManufacturing handlar om att ta isär batteriet och sortera ut alla komponenter och kontrollera vilka som är OK. Sedan byggs ett nytt batteri av samma delar som det gamla och där bara de delar som inte håller måttet byts ut.

Det sista steget kallas ReMat och här handlar det om att återvinna råvaror.

Återanvända bilbatterier används för att jämna ut belastningarna på det tyska elnätet.
Återanvända bilbatterier används för att jämna ut belastningarna på det tyska elnätet.

smart-batterier på elnätet

Ett intressant sätt att arbeta med ReUse är att göra om bilbatterier till stationär energilagring. Alltså det som brukar kallas husbatterier och som fler och fler med solceller använder för att kunna använda egenproducerad el även på natten. Ett sådant batteri är inte lika känsligt för viss energiförlust eller sänkt verkningsgrad. Faktum är att man menar att ett batteri som tjänat ut i en elbil kan ha ytterligare 10 års användning som stationär lagring!

I Tyskland har man även satsat på storskalig lagring i återanvända bilbatterier. Redan 2016 öppnade man en anläggning där 1000 använda batterier från andra generationens smart elbilar kopplats samman till en anläggning på 13 Megawatt-timmar. Anläggningen är inkopplad på det tyska elnätet för att fungera som buffert.

Till och med batterier som ännu inte använts kan göra nytta. På två platser i Tyskland har man skapat ”levande reservdelslager” där nästan 5.000 batterier till smart (citybilar, som också ingår i Mercedes-Benz Cars) kopplats ihop till gigantiska energilager i väntan på att de ska levereras till kund. Totalt handlar det om ca 27 MWh lagringskapacitet som kan användas bland annat för att kompensera för svängningar i elnätet och för att säkra tillgång på grön el i perioder.

Utvecklingen av elbilar betyder inte bara mycket för bilbranschen. Det är viktigt för hela samhället.

*Baserat på 20.000 mil

Vill du få liknande artiklar direkt till din email i framtiden?
Prenumerera här

Läs mer

30 april, 2020 / innovation
22 januari, 2020 / innovation
15 januari, 2020 / innovation
26 augusti, 2019 / innovation

Välkommen till Mercedes-Benz Sveriges nyhetsblogg!


Här kan du hitta berättelser och nyheter från oss på Mercedes-Benz Sverige AB.
Företag som valt intressanta lösningar.
Människorna bakom allt.
Bilar som är annorlunda.
Bilar som är nya.
Erbjudanden och förstahandsinformation om spännande evenemang!

Har du egna idéer om saker vi ska skriva om?
Maila oss gärna på mercedes-benz@genberg.se

Vill du vara säker på att inte missa några nyheter?
Anmäl dig till vår nyhetsbrev:
Nyhetsbrev Transportbilar


Ansvariga utgivare:
Mercedes-Benz Nyheter

Mercedes-Benz Sverige